Cep telefonunda Java

____________________________________________________________________

Java (s繹zde) platform ba覺ms覺z bir programlama dilidir. Yani bu platform i癟in yaz覺lm覺 bir program bu platforma destei olan her iletim sisteminde 癟al覺覺r. Bata s繹zde dememin nedeni de dilin 癟ok par癟alanm覺 birbirinden ba覺ms覺z kullan覺m alanlar覺 olmas覺d覺r. Yani masa羹st羹 bilgisayar覺n覺zda da Java destei olabilir, cep telefonunuzda da. Ancak ikisinin uygulamalar覺 da bir dierinde 癟al覺maz. Bunun d覺覺nda 繹zellikle cep telefonlar覺 i癟in olduk癟a iyi bir dildir.

D羹nya’da bir癟ok cep telefonu markas覺 var ve hepsinin iletim sistemi de birbirinden farkl覺, neredeyse her markan覺n kendi iletim sistemi var. Java platformu olmasa her telefon 羹reticisi ayg覺tlar覺 i癟in 繹zel bir programlama dili gelitirip bu dilde uygulamalar ve oyunlar yazmak zorunda kalacakt覺. Bu da 癟ok zor, masrafl覺 ve zaman al覺c覺 olacakt覺. Java ile 羹reticiler bu dertten ciddi anlamda kurtuluyor. Sun Microsystems’覺n Java yaz覺l覺m覺n覺 al覺p kendi cihazlar覺na adapte ediyorlar ve b繹ylece t羹m cihazlarda Java destei oluyor. Bu sebeple Java cep telefonlar覺 i癟in 癟ok 繹nemli bir dildir.

Cep telefonlar覺nda Java platformunun yine Sun taraf覺ndan gelitirilmi Java ME (Micro Edition) ya da eski ad覺yla J2ME s羹r羹m羹 kullan覺l覺r. Bu da kendi i癟inde CLDC 1.0 – 1.1 veya MIDP 1.0 – 2.0 – 2.1 gibi alt s羹r羹mlere ayr覺l覺r. Java ME i癟in cihazda bir Java sanal makinesi yaz覺l覺m覺 bulunmal覺d覺r. Java sanal makinesi yaz覺l覺m覺 Java programlama dili ile yaz覺lm覺 kodlar覺 癟al覺t覺r覺r. Bunu kodlar覺 繹ncelikle cihaz覺n kendi diline 癟evirerek yapar.

Java sanal makinesi yaz覺l覺m覺 ak覺ll覺 telefon ve cep bilgisayar覺 gibi cihazlar d覺覺nda 癟ou cep telefonuna kendi 羹reticisi taraf覺ndan y羹klenmitir. Bu sebeple ak覺ll覺 telefon gibi gelimi bir cihaz覺n覺z yoksa kendiniz Java yaz覺l覺m覺n覺 telefona y羹kleyemezsiniz. Belki deiik telefon modellerinde bir hile olabilir ancak % 99 bunu kendiniz yapamazs覺n覺z.

Ak覺ll覺 telefon ve cep bilgisayar覺 gibi cihazlar i癟in ise farkl覺 Java sanal makinesi yaz覺l覺mlar覺 bulabilirsiniz. Bunlar覺n hepsinin birbirine g繹re art覺lar覺 ve eksileri vard覺r. rnein; Windows Mobile iletim sistemli cihazlar i癟in Esmertec Jbed en 羹nl羹 Java yaz覺l覺m覺d覺r. Mobile 3D Graphics API destei gibi 繹zellikleri vard覺r ancak MP3 癟alma 繹zelliini desteklemez.

Bir de her Java sanal makinesinin farkl覺 k羹t羹phaneleri ve aray羹zleri bulunabilir. Bunlar yaz覺l覺m gelitirilirken yaz覺l覺ma eklenir veya kendi iletim sistemine sahip cihazlarda cihaz 羹reticisi taraf覺ndan eklenmitir. Bunlar 3D destei, dosya ve adres defteri eriimi gibi ek 繹zellikler salarlar ve JSR ile balayan ve bir say覺 ile devam eden bir kod ile an覺l覺rlar. rnein; 3D Java desteine sahip yaz覺l覺mlarda Sun’覺n Mobile 3D Graphics API yayg覺nd覺r ve JSR 184 olarak adland覺r覺l覺r. ok 癟eitli API (Application Programming Interface – Uygulama Programlama Aray羹z羹) bulunmakta ve bunlar her telefonda bulunmamaktad覺r. rnein; Sun’覺n Mobile 3D Graphics API yan覺nda 3D destei ve daha gelimi grafik 繹zellikleri sunan Mascot Capsule de vard覺r ve dierine g繹re 癟ok daha performansl覺 ve 癟eitli efektler eklemesi kolayd覺r (Mascot Capsule kullanan bir oyun, V-Rally3D). Ancak Mascot Capsule her telefonda bulunmaz, bu sebeple b繹yle bir API isteyen bir oyun Sony Ericsson cep telefonlar覺nda 癟al覺覺rken ak覺ll覺 telefon bir cihazda 癟al覺mayabilir. Son zamanlarda yeni kullan覺lmaya balayan bir baka API ise SVG (Scalable 3D Vector Graphics) API (JSR 226)’dir.

zetle, cep telefonlar覺nda Java’n覺n Java ME denen s羹r羹m羹 kullan覺l覺r ve bunun i癟in cihazda bir Java sanal makinesi yaz覺l覺m覺 bulunur. Bu yaz覺l覺m standart cep telefonlar覺nda 羹retici taraf覺ndan cihaza y羹klenmitir ve deitirilemez, ancak ak覺ll覺 telefonlar i癟in farkl覺 yaz覺l覺mlar bulunabilmektedir. Her yaz覺l覺m覺n da farkl覺 API destei bulunmaktad覺r, bir cihazda veya Java sanal makinesinde desteklenen bir 繹zellik bir dierinde desteklenmeyebilir.

襤lgili yaz覺: Java Destekli Cep Telefonlar覺 (Uzun s羹re yaz覺nca bazen yeni yaz覺da fark覺nda olmadan eskisinde zaten yazd覺klar覺n覺z覺 da tekrar yaz覺yorsunuz )

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz