Asal Sayilar v1.0

____________________________________________________________________

Ge癟enlerde 襤nternet’te dola覺rken ufak bir bilgisayar performans testi uygulamas覺na rastlad覺m. Yapt覺覺 1 ile 250 bin aras覺ndaki asal say覺lar覺 tespit ederek bu asal say覺lar覺, bulduu say覺 adedini ve bu ilemin s羹resini ekranda g繹stermekti. Bu ekilde de 1 ile 250 bin aras覺ndaki asal say覺 bulma ilemini yapt覺覺 s羹reyi performans g繹stergesi olarak alabiliyorsunuz. (Benim P4 2.8 bilgisayar覺mda sonu癟 72 ile 52 saniye aras覺nda deiiyordu. ) Ben de bu testi cep telefonuna uyarlamak istedim ve yapt覺m. Sonra da buna bir de test d覺覺nda kullan覺c覺n覺n kendi asal say覺 kontrol羹 yapabilsin ve de farkl覺 say覺lar aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺n覺 bulma fonksiyonunu ekledim; bu ekilde de Asal Sayilar v1.0 domu oldu.

Asal Sayilar v1.0 (Ekran g繹r羹nt羹s羹 ingilizcedir)

Asal Sayilar v1.0 (Ekran g繹r羹nt羹s羹 襤ngilizcedir).

Asal Sayilar gelitirmeyi d羹羹nd羹羹m bir proje deil imdilik, zira 癟ok faydal覺 bir ey olsa imdiye kadar yap覺l覺rd覺. Sadece ara s覺ra kendi ihtiya癟lar覺m dorultusunda bir gereklilik g繹r羹rsem yeni bireyler eklerim. Tabi uygulama performans testi d覺覺nda birinin bir iine yaray覺p da (ki sanm覺yorum) bireyler eklememi falan isterse olabilir tabi.

Asal Sayilar daha 癟ok say覺da cihazda kullan覺labilmesi i癟in platformunda MIDP 1.0 ve CLDC 1.0 gereksinimleriyle basit bir uygulama, annemin telefonunda bile 癟al覺覺r. Bellek olarak 512 KB alt覺 ile denemedim ama 250 KB ile bile sorunsuz 癟al覺acakt覺r eminim. Boyut olarak da 10 KB kadar bir boyutta ancak telefonunuzun sanal makine t羹r羹ne g繹re bu 15 – 20 KB boyuta kadar 癟覺kabilir (Aman 癟ok da 繹nemli ).

Kullan覺m k覺sm覺n覺 uygulaman覺n kendine yazd覺覺m kullan覺m sayfas覺ndan al覺yorum:

Asal Sayilar v1.0. Bu uygulama 繹ncelikle bilgisayarda 1 ile 250 bin aras覺nda asal say覺 say覺m覺 s羹resini 繹l癟en bir performans testi uygulamas覺ndan fikirle yap覺ld覺 ancak daha sonra asal say覺 kontrol羹 繹zellii de eklendi. Cep telefonu i癟in zaman al覺c覺 olduundan (416 MHz ilemcili PXA270 Toshiba Port矇g矇 G500’de 100 saniye.) test 1 ile 250 bin yerine 100 bin ile yap覺l覺yor.

1 – Uygulamay覺 999,999,999’dan k羹癟羹k say覺lar覺n asal say覺 olup olmad覺覺n覺 kontrol etmek i癟in kullanabilirsiniz. Bunun i癟in ‘Asall覺k kontrol羹’ kutucuuna bir say覺 girip ‘Asall覺k kontrol羹’ komutu verin. Sonu癟 aa覺da g繹sterilecektir.

2 – Uygulamay覺 belirli iki say覺 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺n覺 bulmak i癟in kullanabilirsiniz. Bunun i癟in ‘Alt s覺n覺r’ ve ‘st s覺n覺r’ kutucuklar覺n覺 doldurun ve ‘AS say’ komutu verin. Alt s覺n覺r olarak k羹癟羹k say覺y覺 ve 羹st s覺n覺r olarak da b羹y羹k say覺y覺 girin. Eer bir alt s覺n覺r girmezseniz alt s覺n覺r 1 kabul edilecektir.

3 – ‘Dur’ komutu o anda 癟al覺an asal say覺 sayma ilemini durdurur. Balatt覺覺n覺z ilem tamamlanmadan dier fonksiyonlar覺 kullanmak istiyorsan覺z 繹nce ilemi durdurman覺z gerekir.

4 – ‘Test’ komutu cihaz覺n覺z覺n 1 ve 100,000 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺n覺 bulma h覺z覺n覺 belirler. Sonu癟 milisaniye cinsindendir ve cihaza g繹re birka癟 dakika alabilir. 250 bine kadar asal say覺 bulma h覺z覺n覺 test etmek isterseniz sadece ‘st s覺n覺r’ kutucuuna 250000 yaz覺p ‘Girdiyi ile’ komutu verebilirsiniz. Yaln覺z bu ilem 癟ok uzun s羹recektir.

5 – Asal say覺 bulma ileminde sonu癟lardan baka ilem s羹resi de milisaniye cinsinden g繹sterilir.

Not: Aralar覺ndaki fark覺 b羹y羹k olan iki say覺 aras覺nda asal say覺 say覺m覺 yapmak cihaz覺n覺za g繹re uzun s羹rebilir. Bu sebeple abart覺l覺 b羹y羹k say覺lar yazmaman覺z iyi olur. Yoksa ilemciniz yavasa arj覺n覺z ilem bitmeden daha 繹nce bitebilir.

Sayma ilemini durdurmak i癟in ‘Dur’ komutunu kullanabilirsiniz.

Ekran g繹r羹nt羹s羹nde uygulama dili 襤ngilizce ancak telefonunuzun dil ayar覺 T羹rk癟e ise dili T羹rk癟e olacakt覺r. Eer T羹rk癟e deilse dil ayar覺 ne olursa olsun 襤ngilizce olacakt覺r. Bunun i癟in bir ayar koymad覺m.

Asal Say覺lar v1.0 performans testi

Asal Sayilar v1.0 performans testi.

Performans testini 1 ile 100,000 aras覺nda asal say覺 sayd覺rarak yap覺yorum 癟羹nk羹 1 ile 250 bin aras覺nda asal say覺 say覺m覺n覺 telefonda yapmak olduk癟a fazla zaman alabilir. Mesela 416 MHz Marvell PXA270 ilemcili Toshiba Port矇g矇 G500 telefonumda 100,000’e kadar test yakla覺k 17 – 18 saniye (17 – 18 bin milisaniye) s羹rerken 250,000 ile 100 saniye yani bir bu癟uk dakika s羹r羹yor. (Not: Burada P4 2.8 GHz ilemcinin PXA270 416 MHz ilemciden say覺 sayma, toplama ve basit癟e hesaplama konusunda iki kat daha iyi olduunu 繹reniyoruz. :D) Kendiniz isterseniz 羹st s覺n覺r kutucuuna 250,000 yazarak 1 ile 250,000 aras覺nda da test yapabilirsiniz. Ya da 999,999,999’dan k羹癟羹k olduu s羹rece istediiniz say覺yla bunu yapabilirsiniz ama en h覺zl覺 telefonla bile bir saatten fazla s羹recektir.

Performans testi sonu癟lar覺 donan覺m ve yaz覺l覺m覺na bal覺 olarak cihazdan cihaza ve ayn覺 cihazdaki farkl覺 sanal makineler aras覺nda bile deiecektir. JIT, AOT, Jazelle gibi h覺zland覺rma kullanan sanal makineler ile kodu dorudan 癟al覺t覺ranlardan daha iyi olabilir. Ayr覺ca Symbian ve Windows Mobile gibi iletim sistemlerinde o iletim sistemine 繹zel haz覺rlanm覺 benzer bir programda elde edilen sonu癟 bile deiik olabilir, 癟羹nk羹 Java programlar覺 iletim sistemi 羹zerindeki farkl覺 bir platformda kodlar覺 birka癟 defa daha fazla ilenerek 癟al覺an programlard覺r. 襤steyen sonu癟lar覺n覺 buraya yazabilir.

Asal Sayilar asal say覺 kontrol羹

Asal Sayilar asal say覺 kontrol羹.

襤ndirme:

Ana program dosyas覺:

[download#27#nohits]

Kurulum i癟in gerekli olabilecek bilgi dosyas覺:

[download#26#nohits]