Asal Sayilar v1.1

____________________________________________________________________

Yaz覺n kendi keyfimden performans testi amac覺yla gelitirdiim Asal Sayilar v1.0 uygulamam覺 biraz ihtitya癟tan d羹zenleyip 癟ok hafif g羹ncelledim. Art覺k verilen iki asal say覺 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺ndan baka bu say覺lar覺 da g繹rmek m羹mk羹n olacak.

Asal Sayilar v1.0 uygulamamda sadece bir say覺n覺n asal olup olmad覺覺 kontrol edilebiliyor ve iki farkl覺 say覺 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺 繹renilebiliyordu. Asal Sayilar v1.1 s羹r羹m羹nde ise girdiimiz iki asal say覺 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺ndan baka bu say覺lar覺 da g繹rmek m羹mk羹n oldu.

Asal Sayilar v1.1

Asal Sayilar v1.1

Asal say覺lar覺n g繹sterilmesi ilemi iki farkl覺 ekilde oluyor. 襤lk y繹ntemde asal say覺lar arkaplanda say覺l覺p ilem bittiinde yeni bir sayfada sonu癟lar g繹r羹nt羹leniyor. Bu y繹ntemi kullanmak i癟in “Say, g繹ster” komutunu kullan覺n. Dier y繹ntemde ise bulunan asal say覺lar simultane olarak ekrana yaz覺l覺yor. Bunun i癟in de “Say, simultane g繹ster” komutunu kullan覺n.

Asal say覺lar覺n g繹sterilmesi 繹zellii bu say覺lar覺 bir liste i癟ine de depolamaya veya ekrana yazmay覺 da gerektirdiinden ilem g羹c羹 ihtiyac覺 biraz artm覺 oldu. Bu sebeple ilem s羹resi olarak “Say” komutu ile yap覺lan salt sayma ileminden daha uzun s羹rerler. Ayr覺ca say覺lar覺n depolanmas覺 veya ekranda g繹sterimi s覺ras覺nda her say覺ya bir nesne olarak davran覺lmas覺 ve her nesneye de sanal makinede bir kimlik numaras覺 verilmesi sebebiyle bellek kullan覺m覺 da ilk y繹nteme g繹re daha artm覺 durumda.

Ayr覺ca bulunan asal say覺lar覺n g繹sterildii sayfalar uzun olabildiinden bunlar覺n i癟inde dola覺m da zor olmakta, mesela dokunmatik ve parma覺n覺zla yukar覺 aa覺 kolay bir bi癟imde kayd覺rma yapamayaca覺n覺z sayfalarda durum olduk癟a ciddi olabilir. Ayr覺ca sayfaya arkaplanda aniden 癟ok fazla verinin yaz覺lmas覺 da cihaz覺 bir s羹reliine kasabilir, yani sonu癟lar覺n say覺m覺ndan sonra sonu癟 sayfas覺na ge癟i esnas覺nda.

Simultane sonu癟 g繹sterimi de her bulunan rakamda ekrana yeni say覺n覺n g繹sterilmesi ve ilgili rakam覺n ilemci taraf覺ndan uygun ekilde ve yere 癟izilmesi ve bu nesneye bir kimlik numaras覺 verilip bu numaran覺n da listelenmesi vs. sebeplerden 癟ok fazla ilemci kullan覺m覺 gerektiriyor. Bu sebeple fark覺 b羹y羹k say覺lar aras覺ndaki asal say覺 sayma ileminin bu komut ile yap覺lmamas覺n覺 tavsiye ederim. Bunun yerine “Say, g繹ster” komutunun kullan覺lmas覺 daha iyi olur. Yoksa b羹y羹k farkl覺 say覺larda cihaz覺n donmas覺 gibi sorunlar ortaya 癟覺kabilir. Bu durumda sanal makinenin ilemini sonland覺rman覺z, telefonu yeniden balatman覺z ya da pilini 癟覺kar覺p takman覺z telefonunuzu tekrar kullan覺labilir hale getirecektir.

Bu arada eliniz 羹羹d羹羹nde Intel XScale PXA27x serisi bir ilemci kullanan Toshiba Port矇g矇 G500 gibi bir cihaz覺n覺z varsa uygulamay覺 cihaz覺 ve dolay覺s覺yla elinizi 覺s覺tmak i癟in kullanabilirsiniz, ie yar覺yor.

Bu arada uygulamay覺 ihtiya癟tan g羹ncelledim dedimya, her an biraz daha yeni bir s羹r羹m羹n羹 de s羹rebilirim piyasaya. Test sorular覺n覺 癟繹zecek bir uygulamaya ihtiyac覺m var da.

襤ndirme:

襤ndir “Asal_Sayilar (JAR)” Asal_Sayilar_v11.jar – 69 defa indirildi – 11 KB


襤ndir “Asal_Sayilar (JAD)” Asal_Sayilar.jad – 54 defa indirildi – 450 B

NOT: Bu arada uygulama ilemcinin hesaplama kapasitesine aban覺p ilemciyi 覺s覺tt覺覺ndan herhangi bir sorun oluabilir, yani a覺r覺 覺s覺nmadan vs. Oluabilecek hi癟 bir problemde sorumluluk kabul etmiyorum!

Yorum yok

Hen羹z bir yorum yok.

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz