Etiketli yaz覺lar: Projelerim

ConnectIQ i癟in saat y羹z羹 haz覺rlamak kolay m覺?

Connect IQ, Garmin’in ak覺ll覺 spor saatleri i癟in haz覺rlad覺覺 uygulama platformuna verdii ad. Platform uygulamalar, saat y羹zleri, spor aktiviteleri i癟in veri alanlar覺 ve ekran bileenleri i癟eriyor. Haz覺rlad覺覺m birka癟 saat y羹z羹nden sonra baka haz覺rlamak isteyenler de nas覺l haz覺rland覺覺n覺 sormutu. ok detaya girmeden bir cevap vereyim. Devam覺n覺 oku »

Garmin Connect IQ T羹rk bayra覺 saat y羹z羹

Monkey C ile Garmin’in Connect IQ destekli saatleri i癟in yapt覺覺m T羹rk bayra覺 temal覺 癟ok basit bir saat y羹z羹d羹r. Herhalde maazadaki ilk T羹rk癟e y羹z. Her ne kadar Vivosmart bunlar覺 desteklemese de devam覺 arada gelecek…

Garmin Connect IQ Store’da Bayrak saat y羹z羹.

Garmin Fenix 3 ve D2 Bravo y羹z羹

Garmin Fenix 3 ve D2 Bravo y羹z羹

Garmin Vivoactive, Forerunner 920XT ve Epix saat y羹z羹

Garmin Vivoactive, Forerunner 920XT ve Epix saat y羹z羹

F-Grup SMS v1.0

Bir s羹re 繹nce biri i癟in bir toplu SMS g繹nderme uygulamas覺 yazacakt覺m. Ofis i癟inde SMS kanal覺 羹zerinden bir veri paylaacaklard覺. Uygulamay覺 bir par癟a yazm覺t覺m ama sonra araya iletiim problemleri girdii i癟in kulland覺 m覺 kullanamad覺 m覺 bilmiyorum. Ben de uygulamay覺 biraz k覺l覺a sokup yay覺nlayay覺m dedim. Kar覺n覺zda F-Grup SMS v1.0. Bu isim ne b繹yle demeyin, akl覺ma feci isimler geldi ama standart kals覺n dedim, ilk haline pek dokunmak istemedim. Devam覺n覺 oku »

zl羹 S繹zler v1.0

Bir s羹redir ufak bir mobil uygulama 羹zerinde 癟al覺覺yordum, daha dorusu 癟al覺maya 癟al覺覺yordum. zl羹 s繹zlere vs. b繹yle biraz merak覺m vard覺r, biraz diyorum, 癟羹nk羹 bir s羹re sonra unutuyorum. Unutmamak i癟in de liste falan yap覺yordum, hatta blogun yan men羹de bile bir rastgele 繹zl羹 s繹z 癟ekeci var. Ben de onun veri taban覺n覺 al覺p birka癟 sat覺r da kod yaz覺p bir Java ME uygulamas覺 olarak haz覺rlad覺m. Devam覺n覺 oku »

Asal Sayilar v1.1

Yaz覺n kendi keyfimden performans testi amac覺yla gelitirdiim Asal Sayilar v1.0 uygulamam覺 biraz ihtitya癟tan d羹zenleyip 癟ok hafif g羹ncelledim. Art覺k verilen iki asal say覺 aras覺ndaki asal say覺 say覺s覺ndan baka bu say覺lar覺 da g繹rmek m羹mk羹n olacak. Devam覺n覺 oku »

NetBeans 6.5

Bir s羹re 繹nce Hosaf.org‘de NetBeans 6.5 癟覺kt覺 yaz覺s覺ndan g繹r羹p s羹lalemizin IDE’si NetBeans 6.5’i indirmitim. Bu s羹r羹mle san覺r覺m NetBeans 10. ya覺n覺 da doldurmu oluyor, kendilerini de kutluyorum.

NetBeans 6.5 A癟覺l覺 G繹r羹nt羹s羹

NetBeans 6.5 A癟覺l覺 G繹r羹nt羹s羹


Devam覺n覺 oku »

Notepad++

Notepad++ gelimi 繹zelliklerle donat覺lm覺 羹cretsiz ve a癟覺k kaynak bir metin d羹zenleyicisi. Program覺 her t羹r metin dosyan覺z覺 d羹zenlemek i癟in kullanabileceiniz gibi programlama dilleri destei sayesinde program yazarken de kullanabilirsiniz. Devam覺n覺 oku »

Cep Ingilizce v1.2

Haz覺r tatile gitmiken u benim s繹zl羹e de el atay覺m dedim ve Cep Ingilizce uygulamam 羹zerinde biraz urat覺m. Uygulamay覺 biraz daha gelitirsem de istediim gibi birey olmad覺 yine. ncelikle elimde 5 MB’l覺k bir T羹rk癟e >> 襤ngilizce veri taban覺 vard覺 ve bunu s繹zl羹e eklemeyi d羹羹n羹yordum. Ancak veritaban覺 o kadar kar覺覺kt覺 ki o veri taban覺 i癟inde arama yapmak i癟in program覺n arama metodlar覺n覺 deitirmem gerekliydi. Devam覺n覺 oku »