F-Grup SMS v1.0

____________________________________________________________________

Bir s羹re 繹nce biri i癟in bir toplu SMS g繹nderme uygulamas覺 yazacakt覺m. Ofis i癟inde SMS kanal覺 羹zerinden bir veri paylaacaklard覺. Uygulamay覺 bir par癟a yazm覺t覺m ama sonra araya iletiim problemleri girdii i癟in kulland覺 m覺 kullanamad覺 m覺 bilmiyorum. de uygulamay覺 biraz k覺l覺a sokup yay覺nlayay覺m dedim. Kar覺n覺zda F-Grup SMS v1.0. Bu isim ne b繹yle demeyin, akl覺ma feci isimler geldi ama standart kals覺n dedim, ilk haline pek dokunmak istemedim.

F-Grup SMS, ileti listesi

F-Grup SMS, ileti listesi

F-Grup SMS uygulamas覺 ile istediiniz say覺da kiiye maksimum 100’er SMS g繹nderebilirsiniz. Uygulamada maksimum 100 SMS i癟in i癟erik girilebiliyor. Al覺c覺 say覺s覺 girdiiniz al覺c覺 numaralar覺n覺n say覺s覺na bal覺. Bundan sonra da t羹m iletileri g繹ndermeye balayabilirsiniz.

Bunun i癟in 繹nce uygulamay覺 a癟t覺ktan sonra Ayarlar > Al覺c覺 d羹zenle yolundan gidip g繹ndereceiniz iletileri alacak numaralar覺 giriyorsunuz. Her numaray覺 girdikten sonra alt sat覺ra ge癟ip yeni numaray覺 alt sat覺ra yazman覺z gerekli. Bu ekilde t羹m farkl覺 numaralar alt alta olmal覺. Eer 100 SMS’i tekrar g繹ndermek isterseniz ayn覺 numaray覺 tekrar tekrar yazabilirsiniz. Numaralar + ile balamal覺 羹lke kodu ve sonra nosu eklinde olmal覺. rnein:
+905300000000
+905450000000
+905550000000
Doru ekilde girilmeyen numaralar g繹nderim esnas覺nda hatalara yola癟abilir, yanl覺 numaralara g繹nderim yap覺p ba覺n覺za i alabilir, ya da farkl覺 bir 羹lkeye g繹nderim faturan覺z覺 kabartabilirsiniz. Uygulama kullan覺m覺ndan dolay覺 faturan覺z y羹ksek bunun sorumlusu deilim.

F-Grup SMS g繹nderme ayarlar覺

F-Grup SMS g繹nderme ayarlar覺

Bundan sonra Kaydet komutu ile ayar覺 kaydedin. Sonra Ayarlar sayfas覺ndaki kutucua g繹nderilecek SMS say覺s覺n覺 girin. Mesela her al覺c覺ya 10 SMS g繹nderilecek ise 10 girin. Bundan sonra bu ayar覺 da Kaydet komutu ile kaydedin.

Bundan sonra SMS listesine gidip orada se癟tiiniz say覺da say覺 ve yaz覺 bulunan sat覺rlar覺n 羹zerinde OK komutu verip i癟eriklerini d羹zenleyin. Bo sat覺rlar覺 d羹zenlemeyin, 癟羹nk羹 onlar 繹nceki ayarda se癟ilmediinden g繹nderilmeyecekler.

T羹m SMS i癟eriklerini d羹zg羹n ekilde doldurduunuza inan覺yorsan覺z G繹nder komutu verin ve iletiler g繹nderilmeye balayacak. Burada Java yaz覺l覺m覺 iletileri g繹ndermek i癟in izin isteyecektir. Bu izni vermezseniz iletiler g繹nderilmez. Yaln覺z 癟ok say覺da SMS g繹nderiyor iken bu izinler rahats覺z edeceinizden cihaz覺n覺zda ya da Java yaz覺l覺m覺n覺zda eer o olanak var ise ilk izinde daha sonradan izin istememesi ile ilgili se癟enei iaretleyin. Bu sayede ilk SMS i癟in izin istenir, dierleri otomatik g繹nderilir.

F-Grup SMS al覺c覺 d羹zenleme

F-Grup SMS al覺c覺 d羹zenleme

G繹nderme ileminde ekranda g繹nderilen SMSin say覺s覺 ve g繹nderildii numara ile i癟erik yazmas覺 gerekli ama burada biraz platforma bal覺 繹eler s繹z konusu olduu i癟in bunu g繹remeyebilirsiniz.

G繹nderilen SMSlerin karakter s覺n覺r覺 cihaz覺n覺za bal覺 olarak deiir. ncelikle uygun bir numaraya i癟inde karakter olmayan 160 karakter bir SMS g繹nderin, daha sonra da i癟inde T羹rk癟e karakter olan bir SMS g繹nderin. Sonra kar覺 tarafa iletilen SMSi inceleyin. 襤lemin telefona bal覺 olmas覺ndan dolay覺 g繹nderdiiniz ileti eksik veya karakter bozuk olabilir. Bu durumda karakter say覺s覺na g繹re SMS g繹ndermeyi ve T羹rk癟e karakter kullan覺p kullanmamay覺 belirleyin.

Uygulama ite bu ekilde. CLDC 1.0 ve MIDP 2.0 destekleyen t羹m cihazlarda 癟al覺覺r. Bellek kullan覺m覺 g繹ndereceiniz SMS say覺s覺na ve kii say覺s覺na g繹re deiir. Ancak eer bellek hatas覺 veriyorsa daha az say覺da SMS g繹ndermeyi denemelisiniz. G繹nderemediiniz SMS’leri ikinci bir oturumda g繹nderebilirsiniz.

F-Grup SMS, ileti g繹nderme

F-Grup SMS, ileti g繹nderme

Uygulaman覺n boyutu 37 KB kadard覺r, yani hi癟bir destekli cihazda uygulama boyutu sorunu 癟覺karmamal覺.

Genel olarak uygulama ile al覺c覺 say覺s覺na g繹re g繹nderebileceiniz SMS say覺s覺 s覺n覺rs覺zd覺r, ancak cihaz覺n覺za veya yaz覺l覺m覺n覺za bal覺 sebeplerden belli bir say覺dan sonra SMS g繹nderiminizi platform engelleyebilir. Bu konuda bir ey yapamam, yapabilirim de 癟ok gerekli olmadan yapmay覺 d羹羹nm羹yorum.

襤ndirme: F-Grup SMS v1.0 uygulamas覺n覺 aa覺daki balant覺lardan indirebilirsiniz. Dosyalar覺 cep telefonunuza kopyalay覺p oradan 癟al覺t覺rarak uygulamay覺 cihaz覺n覺za y羹kleyebilirsiniz. Baz覺 cihaz ve platformlarda kurulum farkl覺 olabilir, bunu arat覺rman覺z覺 繹neririm.

襤ndir “F-Grup SMS v1.0 (JAR)” F-Grup_SMS.jar – 317 defa indirildi – 37 KB


襤ndir “F-Grup SMS v1.0 (JAD)” F-Grup_SMS.jad – 108 defa indirildi – 533 B

Ufak notlar: Yaln覺z uygulama ile bir kiiye 癟ok say覺da SMS g繹ndermek al覺c覺y覺 rahats覺z edeceinden doru, ahlaki ve etik bir ey deildir. Bu sebeple l羹tfen uygulamay覺 bu ama癟la kullanmay覺n. Ayr覺ca SPAM mesajlar g繹ndermek i癟in de kullanmay覺n. Uygulamay覺 mutlaka bir SMS paketi ile kullan覺n ki 癟ok say覺da SMS g繹ndermenizden dolay覺 羹cretlendirilmeyin. Ayr覺ca acil durumlarda mobil operat繹rlerin ta覺d覺覺 iletiim trafii de fazla olaca覺ndan uygulamay覺 b繹yle anlarda kullanmamaya 繹zen g繹sterin. 羹nk羹 uygulama arka arkaya SMS g繹nderdiinden, operat繹rlere iyi bir trafik yarat覺yordur.

Kullan覺m artlar覺:

Uygulamay覺 kullanman覺zdan dolay覺 oluacak H襤B襤R problemden sorumlu deilim. Ayn覺 ekilde uygulama kullan覺larak size at覺lm覺 iletilerin i癟eriinden ve size g繹nderilmi olmas覺ndan da sorumlu deilim.

Uygulama ile ilgili sorun, istek ve 繹nerilerinizi l羹tfen aa覺dan bildirin.