F-Grup SMS v1.0

____________________________________________________________________

Bir s羹re 繹nce biri i癟in bir toplu SMS g繹nderme uygulamas覺 yazacakt覺m. Ofis i癟inde SMS kanal覺 羹zerinden bir veri paylaacaklard覺. Uygulamay覺 bir par癟a yazm覺t覺m ama sonra araya iletiim problemleri girdii i癟in kulland覺 m覺 kullanamad覺 m覺 bilmiyorum. Ben de uygulamay覺 biraz k覺l覺a sokup yay覺nlayay覺m dedim. Kar覺n覺zda F-Grup SMS v1.0. Bu isim ne b繹yle demeyin, akl覺ma feci isimler geldi ama standart kals覺n dedim, ilk haline pek dokunmak istemedim.

F-Grup SMS, ileti listesi

F-Grup SMS, ileti listesi

F-Grup SMS uygulamas覺 ile istediiniz say覺da kiiye maksimum 100’er SMS g繹nderebilirsiniz. Uygulamada maksimum 100 SMS i癟in i癟erik girilebiliyor. Al覺c覺 say覺s覺 girdiiniz al覺c覺 numaralar覺n覺n say覺s覺na bal覺. Bundan sonra da t羹m iletileri g繹ndermeye balayabilirsiniz.

Bunun i癟in 繹nce uygulamay覺 a癟t覺ktan sonra Ayarlar > Al覺c覺 d羹zenle yolundan gidip g繹ndereceiniz iletileri alacak numaralar覺 giriyorsunuz. Her numaray覺 girdikten sonra alt sat覺ra ge癟ip yeni numaray覺 alt sat覺ra yazman覺z gerekli. Bu ekilde t羹m farkl覺 numaralar alt alta olmal覺. Eer 100 SMS’i tekrar g繹ndermek isterseniz ayn覺 numaray覺 tekrar tekrar yazabilirsiniz. Numaralar + ile balamal覺 羹lke kodu ve sonra telefon nosu eklinde olmal覺. rnein:
+905300000000
+905450000000
+905550000000
Doru ekilde girilmeyen numaralar g繹nderim esnas覺nda hatalara yola癟abilir, yanl覺 numaralara g繹nderim yap覺p ba覺n覺za i alabilir, ya da farkl覺 bir 羹lkeye g繹nderim faturan覺z覺 kabartabilirsiniz. Uygulama kullan覺m覺ndan dolay覺 faturan覺z y羹ksek bunun sorumlusu ben deilim.

F-Grup SMS g繹nderme ayarlar覺

F-Grup SMS g繹nderme ayarlar覺

Bundan sonra Kaydet komutu ile ayar覺 kaydedin. Sonra Ayarlar sayfas覺ndaki kutucua g繹nderilecek SMS say覺s覺n覺 girin. Mesela her al覺c覺ya 10 SMS g繹nderilecek ise 10 girin. Bundan sonra bu ayar覺 da Kaydet komutu ile kaydedin.

Bundan sonra SMS listesine gidip orada se癟tiiniz say覺da say覺 ve yaz覺 bulunan sat覺rlar覺n 羹zerinde OK komutu verip i癟eriklerini d羹zenleyin. Bo sat覺rlar覺 d羹zenlemeyin, 癟羹nk羹 onlar 繹nceki ayarda se癟ilmediinden g繹nderilmeyecekler.

T羹m SMS i癟eriklerini d羹zg羹n ekilde doldurduunuza inan覺yorsan覺z G繹nder komutu verin ve iletiler g繹nderilmeye balayacak. Burada Java yaz覺l覺m覺 iletileri g繹ndermek i癟in izin isteyecektir. Bu izni vermezseniz iletiler g繹nderilmez. Yaln覺z 癟ok say覺da SMS g繹nderiyor iken bu izinler rahats覺z edeceinizden cihaz覺n覺zda ya da Java yaz覺l覺m覺n覺zda eer o olanak var ise ilk izinde daha sonradan izin istememesi ile ilgili se癟enei iaretleyin. Bu sayede ilk SMS i癟in izin istenir, dierleri otomatik g繹nderilir.

F-Grup SMS al覺c覺 d羹zenleme

F-Grup SMS al覺c覺 d羹zenleme

G繹nderme ileminde ekranda g繹nderilen SMSin say覺s覺 ve g繹nderildii numara ile i癟erik yazmas覺 gerekli ama burada biraz platforma bal覺 繹eler s繹z konusu olduu i癟in bunu g繹remeyebilirsiniz.

G繹nderilen SMSlerin karakter s覺n覺r覺 cihaz覺n覺za bal覺 olarak deiir. ncelikle uygun bir numaraya i癟inde T羹rk癟e karakter olmayan 160 karakter bir SMS g繹nderin, daha sonra da i癟inde T羹rk癟e karakter olan bir SMS g繹nderin. Sonra kar覺 tarafa iletilen SMSi inceleyin. 襤lemin telefona bal覺 olmas覺ndan dolay覺 g繹nderdiiniz ileti eksik veya karakter bozuk olabilir. Bu durumda karakter say覺s覺na g繹re SMS g繹ndermeyi ve T羹rk癟e karakter kullan覺p kullanmamay覺 belirleyin.

Uygulama ite bu ekilde. Java ME CLDC 1.0 ve MIDP 2.0 destekleyen t羹m cihazlarda 癟al覺覺r. Bellek kullan覺m覺 g繹ndereceiniz SMS say覺s覺na ve kii say覺s覺na g繹re deiir. Ancak eer bellek hatas覺 veriyorsa daha az say覺da SMS g繹ndermeyi denemelisiniz. G繹nderemediiniz SMS’leri ikinci bir oturumda g繹nderebilirsiniz.

F-Grup SMS, ileti g繹nderme

F-Grup SMS, ileti g繹nderme

Uygulaman覺n boyutu 37 KB kadard覺r, yani hi癟bir Java ME destekli cihazda uygulama boyutu sorunu 癟覺karmamal覺.

Genel olarak uygulama ile al覺c覺 say覺s覺na g繹re g繹nderebileceiniz SMS say覺s覺 s覺n覺rs覺zd覺r, ancak cihaz覺n覺za veya yaz覺l覺m覺n覺za bal覺 sebeplerden belli bir say覺dan sonra SMS g繹nderiminizi platform engelleyebilir. Bu konuda bir ey yapamam, yapabilirim de 癟ok gerekli olmadan yapmay覺 d羹羹nm羹yorum.

襤ndirme: F-Grup SMS v1.0 uygulamas覺n覺 aa覺daki balant覺lardan indirebilirsiniz. Dosyalar覺 cep telefonunuza kopyalay覺p oradan 癟al覺t覺rarak uygulamay覺 cihaz覺n覺za y羹kleyebilirsiniz. Baz覺 cihaz ve platformlarda kurulum farkl覺 olabilir, bunu arat覺rman覺z覺 繹neririm.

襤ndir “F-Grup SMS v1.0 (JAR)”

F-Grup_SMS.jar – 419 defa indirildi – 36,77 KB

襤ndir “F-Grup SMS v1.0 (JAD)”

F-Grup_SMS.jad – 223 defa indirildi – 533,00 B

Ufak notlar: Yaln覺z uygulama ile bir kiiye 癟ok say覺da SMS g繹ndermek al覺c覺y覺 rahats覺z edeceinden doru, ahlaki ve etik bir ey deildir. Bu sebeple l羹tfen uygulamay覺 bu ama癟la kullanmay覺n. Ayr覺ca SPAM mesajlar g繹ndermek i癟in de kullanmay覺n. Uygulamay覺 mutlaka bir SMS paketi ile kullan覺n ki 癟ok say覺da SMS g繹ndermenizden dolay覺 羹cretlendirilmeyin. Ayr覺ca acil durumlarda mobil operat繹rlerin ta覺d覺覺 iletiim trafii de fazla olaca覺ndan uygulamay覺 b繹yle anlarda kullanmamaya 繹zen g繹sterin. 羹nk羹 uygulama arka arkaya SMS g繹nderdiinden, operat繹rlere iyi bir trafik yarat覺yordur.

Kullan覺m artlar覺:

Uygulamay覺 kullanman覺zdan dolay覺 oluacak H襤B襤R problemden sorumlu deilim. Ayn覺 ekilde uygulama kullan覺larak size at覺lm覺 iletilerin i癟eriinden ve size g繹nderilmi olmas覺ndan da sorumlu deilim.

Uygulama ile ilgili sorun, istek ve 繹nerilerinizi l羹tfen aa覺dan bildirin.

9 Yorum

 • Yazan: Enes, 27 Eyl羹l 2011 @ 1:31 am

  Merhaba Ferhat bey, bu uygulamay覺 toplu tebriklemelerde kullan覺yorum. Ger癟ekten 癟ok ie yar覺yor. ok teekk羹r ederim. Ayr覺ca cep telefonu internet balant覺lar覺 (wireless, GPRS, Edge, vs.) 羹zerinden kullan覺lan bir messenger java yaz覺l覺m覺 羹zerinde 癟al覺may覺 d羹羹n羹yor musunuz? 襤yi g羹nler.

 • Yazan: FeRHaD, 27 Eyl羹l 2011 @ 1:41 am

  Merhaba Enes bey. G羹le g羹le kullan覺n 繹ncelikle.
  Messenger program覺ndan kast覺n覺z Windows Messenger’覺n Java ME s羹r羹m羹 ise cep telefonlar覺nda Windows Messenger’覺 kullanabilmenizi salayan Java ME programlar覺 var zaten. Farkl覺 bir uygulama ise d羹羹nd羹羹n羹z u ana kadar pek niyetlenmedim ama fark yaratacak bir ey ise tarif edin bana, elimden geleni yapar覺m.

 • Yazan: Enes, 27 Eyl羹l 2011 @ 1:10 pm

  Merhaba Ferhat bey, Windows Messenger’覺n Java ME s羹r羹mleri 3G kameras覺n覺 ve wireless balant覺s覺n覺 kullanam覺yor. Bundan 繹t羹r羹, farkl覺 internet balant覺lar覺yla 癟al覺abilen ve 3G kameras覺yla g繹r羹nt羹l羹 chat yapmay覺 salayan bir Windows Messenger Java program覺n覺n fark yapaca覺n覺 d羹羹n羹yorum. 襤yi g羹nler.

 • Yazan: FeRHaD, 29 Eyl羹l 2011 @ 2:35 am

  Enes bey, 癟ou cep telefonunda kameralar donan覺ma ba覺ml覺d覺r ve iletim sistemindeki s羹r羹c羹lerle 癟al覺t覺r覺l覺rlar. Cihazlardaki Java ME sanal makinelerine de kameralar tan覺mlanmakta ve tan覺ml覺 kamera ile ilem yap覺labilmektedir.
  Yaln覺z kamera i癟in kullan覺lan programlama aray羹z羹 her cihazda ya da yaz覺l覺m覺nda tam olarak bulunmayabiliyor. Mesela bendeki Esmertec Jbed ve Jblend yaz覺l覺mlar覺nda kamera desteklenmiyor. Bu sebeple ben de kameraya y繹nelik bir gelitirme yapam覺yorum.
  Bundan dolay覺 acaba sistemdeki t羹m kameralar覺 listeletip istediimi kullanabilirmiyim vs. bilmiyorum ki bu aray羹z eksiklii kamera ile ilgili ilemler yapmama salam bir engel.

 • Yazan: Enes, 1 Ekim 2011 @ 5:37 pm

  Merhaba, Ferhat Bey. Fishlabs firmas覺n覺n java format覺nda haz覺rlad覺覺 “Deep” isimli oyunda cep telefonunun arka kameras覺yla kendi fotograf覺n覺z覺 癟ekip, bu oyundaki profilinizi oluturabiliyorsunuz. Bu java oyun programdaki 繹zellik dikkate al覺narak, java messenger program覺na 繹n veya arka kamera kullanma 繹zellii eklenebilir mi? 襤yi g羹nler.

 • Yazan: FeRHaD, 2 Ekim 2011 @ 2:53 am

  Kamera destei her telefonun Java s羹r羹m羹nde bulunmuyordu ama g羹n羹m羹zdeki 癟ou telefonda bulunmas覺 gerek u an. Standart olarak da Java yaz覺l覺m覺 i癟ine kameralardan en az biri tan覺ml覺 olmal覺, bu genelde arka kamerad覺r ki baz覺 telefonlarda 繹n kameray覺 sadece telefonun 3G video g繹r羹me 繹zellii aktif edebiliyor. Tabi yine kamera yolu deitirilerek ula覺labilir belki 繹n kamerayada.
  Yaln覺z u da var ki, MSN Messenger’覺n kulland覺覺 g繹r羹nt羹 format覺n覺 da tan覺mak gerek. Bug羹ne kadar hi癟 nas覺l bir ak覺 salad覺覺n覺 merak etmedim. Yani bir video ak覺覺 m覺 g繹nderiyor kar覺l覺kl覺, yoksa saniyede belli say覺da fotoraf 癟ekip onlar覺 m覺 y羹kl羹yor vs. Bu ayr覺m覺 da telefonda yapmak zor olabilir.
  Asl覺nda zor diye bir ey yoktur, mutlaka yap覺labilir bir ey dedikleriniz ama zaman s覺k覺nt覺m var ite. 11 saat 癟al覺覺p eve geldiimde pek bir zaman覺m olmuyor 癟ou eye.

 • Yazan: uur y覺ld覺z, 12 Haziran 2013 @ 3:07 pm

  Merhaba;

  F-Grup SMS program覺 ile g羹nl羹k ka癟 sms atabilirm.Ayr覺ca anlad覺覺m kadar覺yla programa 100 telefon numaras覺 y羹kleyebiliyorum.Bilgisayar 羹zerinden mi program覺 kullanabilirim yoksa ak覺ll覺 bir telefon 羹zerinden mi,asl覺nda biraz detay rica ediyorum sizden

 • Yazan: FeRHaD, 16 Haziran 2013 @ 3:29 am

  Uur bey, ge癟 cevap verdiim i癟in 繹z羹r dilerim. E-postalar覺 kontrol etmede biraz tembellik yapm覺覺m.
  Program覺n g羹nl羹k SMS g繹nderim s覺n覺r覺 falan yoktur. SMS g繹nderim s覺n覺r覺 mobil operat繹r羹n羹z羹n SMS g繹nderim s覺n覺r覺d覺r. Bu s覺n覺r覺n 羹zerinde de tabii ki g繹nderirsiniz, ancak SMS paketindeki SMS haklar覺n覺n 羹zerinde say覺l覺r ki hatt覺n覺zdan TL d羹羹m羹 olur ya da faturan覺za yans覺r.
  Program telefondan 癟al覺覺yor. Numaralar覺 telefondan giriyorsunuz. Numaralar覺 alt alta sat覺rlar halinde giriyorsunuz numaralar ekran覺nda. Sonra tek kiiye g繹nderilecek SMS say覺s覺n覺 girip, belli bir ablonu varsa onu girebiliyorsunuz. Say覺 sayd覺rmak i癟in i% kodunu girmeniz gerekiyordu san覺r覺m. Kaydettikten sonra uygulama ana sayfas覺nda g繹nderilecek SMS’ler listeleniyor. zerlerinde istediiniz d羹zenlemeyi yap覺yorsunuz. Sonra da g繹nder diyorsunuz ve ana sayfadaki t羹m SMS’ler 繹nce ilk numaraya, sonra ikinci numaraya, sonra 羹癟羹nc羹 numaraya eklinde gidiyor al覺c覺lara.
  Daha detayl覺s覺 uygulaman覺n yard覺m sayfas覺nda olmal覺.

Bu yaz覺ya balant覺lar

 1. F Tipi Blog - Made in Satisfaction » Turkcell her y繹ne 5000 SMS + 100 MB internet paketi

Bu yaz覺daki yorumlar i癟in RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz