WWF Türkiye’nin ekolojik ayakizi raporu

____________________________________________________________________

Adımlarımızı saymaya başladılar yahu! 😀 WWF, Türkiye’nin ekolojik ayakizi raporunu çıkarmış, yayınlamış. Bu rapor ne hakkında WWF Türkiye sitesinden alıntı yapayım:

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, doğal kaynakları arazi kullanım biçimlerine, tüketim kategorilerine ve gelir seviyelerine göre incelerken 2050 yılına yönelik senaryolar ışığında ekolojik limit aşımını durdurmak için çözüm önerileri sunuyor. Küresel ve bölgesel eğilimleri göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin durumunu inceleyen Rapor, ekolojik açığın kapatılmasına yönelik stratejik kararlar için bilimsel bir zemin oluşturuyor.

Türkiyenin Ekolojik Ayak İzi Raporuna ulaşmak için tıklayın [PDF] .

Yorum yok

Henüz bir yorum yok.

Bu yazıdaki yorumlar için RSS beslemesi. Geri izleme URI

Yorum yaz