Fibersiz 4G LTE, radyolink teknolojisi

____________________________________________________________________

’de2016’da Nisan’覺nda hizmete girecek olan ebekeleri i癟in operat繹rlerin yat覺r覺mlar覺 devam ediyor. Yaln覺z uzun s羹redir 羹lkede ciddi bir s覺k覺nt覺 olan fiber altyap覺 yetersizlii de kolay kolay 癟繹z羹lemeyecek gibi. Son olarak da Vodafone’dan bir isyan gelmiti.Bundan dolay覺 da LTE ile ilgili endieler duyuluyor. Forumlarda falan ise fiber olmad覺覺 i癟in LTE’ye ge癟ilemeyecei d羹羹n羹l羹yor. Her ne kadar fiber gerekli olsa da fiber altyap覺s覺n覺 belli bir 繹l癟羹de gelitirebilmi olan operat繹rler i癟in eski radyolink teknolojisi hala ciddi bir 癟繹z羹m.

iPasolink IX anten

iPasolink IX anten

Radyolinkler baz istasyonlar覺nda g繹rd羹羹m羹z 癟anak anten ya da davula benzeyen yuvarlak antenler. 襤ki istasyon aras覺nda birbirine bakan iki anten kullan覺larak y羹ksek h覺zda veri trafiine olanak sal覺yorlar. Bu g羹ne kadar 2G ve ebekelerinde de trafiin b羹y羹k k覺sm覺n覺 ta覺yan teknoloji radyolink idi. Fiber ile santralden belli bir noktaya kadar balant覺 salan覺yor, buradan itibaren de trafik baz istasyonlar覺na kurulu radyolink antenleri ile istasyondan istasyona atlayarak da覺t覺l覺yordu.

Ericsson’un Microwave Towards 2020 raporuna g繹re Microdalga Radyolink (R/L) teknolojisi trafii son kullan覺c覺ya ulat覺rmada daha uzun s羹re y羹ksek bir 繹neme sahip olacak. 2G d繹neminde kullan覺lan birka癟 Mbit kapasiteli radyolink alar覺 yerlerini 2048, 4096 QAM uygulamalar覺 ile Gbit kapasiteli alara b覺rakacak yava yava. Fiberoptik balant覺 yerini tutmasa da fiber ile eriilemeyen pek 癟ok yere eriim i癟in bu teknoloji olduk癟a yeterli ve olgun say覺l覺r. Art覺k 800 Mbit, 1,2 Gbit, 2 Gbit gibi link h覺zlar覺na ulaabiliyor 羹reticiler.

Son olarak de NECileiPASOLINK iX adl覺 ultra kompakt mikrodalga radyo sistemi i癟in anlam覺. iPasolink IX 6 GHz ile 42 GHz h覺zlar aras覺nda transmisyon salayabilen y羹ksek kapasiteli bir 羹r羹n. r羹n eriim i癟in de kullan覺labiliyor trafik toplama i癟in de. rnein ehrin bir noktas覺na Turkcell’in fiberoptik hatt覺 geliyor. Buradan itibaren dier Turkcell baz istasyonlar覺na trafii NEC’in iPASOL襤NK 襤X 羹r羹n羹 mikrodalga radyolink antenleri ile da覺tacak. Hatta k覺rsal kesimlerde fiberoptik hatt覺 olmayan yerlere de bu sistem ile ula覺labilecek. Aa覺daki iPASOLINK iX ile ilgili NEC’in bir g繹rseli.

ix-backhaul

Mikrodalga R/L ebekeleri fiberin yerini tutmasa da hala daha kolay kurulum ve eriim olana覺na sahipler. Bundan dolay覺 operat繹rler i癟in LTE’de de iyi 癟繹z羹mler.

Bkz.NEC Provides Turkcell with iPASOLINK Ultra-compact Microwave Radio Systems