Etiketli yaz覺lar: Ubuntu

Opera’n覺n Linux’ta video oynatamama sorunu

Ubuntu’nuza Opera’y覺 kurars覺n覺z ve kullanmaya balars覺n覺z. Bir s羹re sonra bir g羹ncelleme al覺r, bir daha videolar覺n覺z oynamamaya balar. Can s覺k覺nt覺s覺. Devam覺n覺 oku »

Pepperflash-nonfree g羹ncelleme

Opera 38 Kubuntu Linux’ta Pepperflash-nonfree diye bir paket taraf覺ndan salanan Flash oynatma desteini kullan覺yor. Asl覺nda bu paketin yapt覺覺 kurulumunda en g羹ncel Google Chrome s羹r羹m羹n羹 indirip i癟indeki pepperflash dosyalar覺n覺 kurmak. Bunun tam olarak fark覺nda deildim ya da unutmutum. Paket deposundan yaz覺l覺m覺 g羹ncelledim, kald覺rd覺m tekrar kurdum vs. 癟ok ey denedim ama Opera’da hala Flash uygulamalar覺 癟al覺m覺yor, sadece g羹ncelleyin diyordu. Tabi akl覺ma pepperflash-nonfree paketinin sadece Chrome indirip Flash kurduunu farkedince i kolaylat覺. Tek bir komut ile tekrar g羹ncel bir Flash oynat覺c覺ya sahip olup Opera’da nadir de olsa kullanmak durumunda kald覺覺m Flash desteine kavutum. Komut:

sudo apt-get upgrade –reinstall pepperflashplugin-nonfree

LibreOffice kullan覺c覺 kurulumu hatas覺 癟繹z羹m羹

EerLinux kurulumunuzda Libre Office program覺n覺z覺 a癟t覺覺n覺zda ya da herhangi bir d繹k羹man覺 a癟t覺覺n覺zda aa覺daki hatay覺 al覺yorsan覺z kolay yoldan 癟繹z羹m羹 basit.

Uygulama balat覺lamad覺.

Kullan覺c覺 kurulumu tamamlanamad覺.

繹z羹m i癟in /home/kullaniciadi/.config/ klas繹r羹 i癟indeki libreoffice dizinini silmek yeterli. Yaln覺z bu durumda program ile ilgili kaydettiiniz baz覺 ayarlar da silinebilir. Daha derin bir 癟繹z羹m yolu ar覺yorsan覺z bu sildiimiz klas繹r羹 silmeyip i癟indeki dier dizinleri inceleyip soruna sebep olabilecek eyleri d羹zeltmeye ya da ayar dosyalar覺n覺 kurtararak silmeye 癟al覺abilirsiniz.

Gwenview mavi video sorunu

Gwenview Linux d羹nyas覺nda kullan覺lan s覺radan bir fotoraf g繹r羹nt羹leme yaz覺l覺m覺 ama Phonon kullanarak videolar覺 da oynatabiliyor. 襤lk kurulumda iyi 癟al覺an Gwenview ilk g羹ncellemelerden sonra oynatt覺覺 videolar覺 mavi bir filtreden ge癟irerek g繹stermeye bal覺yor.
Devam覺n覺 oku »

Kubuntu 14.10 Utopic Unicorn ile deneyimim

kubuntu_logo

KDE masa羹st羹 ortam覺 ile 癟al覺an Kubuntu’nun Unity ad覺nda bir 癟繹pl羹kle 癟al覺an Ubuntu’ya g繹re daha h覺zl覺 tepki verdiini g繹rd羹羹mden beri, kulland覺覺m donan覺mlar覺n da yeterince yeterli olmas覺ndan dolay覺 iletim sistemi olarak Kubuntu Linux kullan覺yordum. Eskiden KDE biraz zengin ii idi, donan覺m gereksinimleri y羹ksekti ama u an 2009 model Casper Nirvana diz羹st羹mde sorunsuz 癟al覺abildiine g繹re eskisi kadar donan覺m derdi yok san覺r覺m. En az覺ndan g羹ncel donan覺mlarda s覺k覺nt覺 癟覺karm覺yor. Birka癟 g羹n 繹nce de Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn s羹r羹m羹n羹n 癟覺kmas覺 ile birlikte Kubuntu 14.10 Utopic Unicornda tarihteki yerini ald覺. Hemen y羹kleyip denedim tabi. Hemen bir 繹n bilgi ile itah ka癟覺ray覺m. u anki sisteminiz 羹zerinde stabil 癟al覺an bir Kubuntu 14.04 LTS s羹r羹m羹n羹z varsa Kubuntu 14.10 癟ok da mucizevi eyler vadetmiyor. Ben de g羹ncelleme taraftar覺 deildim 癟ok ama sistemimi biraz kurcalad覺覺mdan g羹癟 y繹netimi ayarlar覺 arada s覺k覺nt覺 癟覺kar覺yordu. Yapt覺覺m deiiklikleri tam hat覺rlamad覺覺mdan, yeni bir sistem kurman覺n daha uygun olaca覺na karar vermitim. Ayr覺ca bu s羹r羹m Ubuntu’nun 10. y覺l覺n覺 kutluyor olmas覺ndan dolay覺 daha iyi bir eyler hakediyordu ama ne yaz覺k ki yok. Devam覺n覺 oku »

Linux 3.17 癟ekirdei yay覺nland覺

Linus Torvalds’覺n a癟覺klamas覺 ile Linux 3.17 癟ekirdei yay覺nland覺. Heyecanla beklediim Kubuntu 14.10’da 3.16 癟ekirdei kullan覺lmas覺 biraz 羹zse de 3.17’yi kurmak da parayla deil sonu癟ta. 3.18 ise Torvalds bir s羹re gezecei i癟in yeni kodlar覺 onaylayamayaca覺ndan bir s羹re daha a癟覺k kalacak. Devam覺n覺 oku »

Ubuntu 14.10 Final Beta

Yeni Ubuntu 14.10 son beta s羹r羹mleri son test s羹r羹leri i癟in pistlerdeki yerini alm覺. ok mucizevi deiiklikler olmayacak olsa da, bir s羹redir beklediim 14.10 s羹r羹m羹ne yaklam覺 olmam覺z g羹zel. En az覺ndan 癟ekirdeimiz 3.16 s羹r羹m羹ne g羹ncellenmi olacak. Tabii ki farkl覺 yenilikler ve deiiklikler var da vauvvvv dedirtecek 癟ok fazla bir ey yok. Devam覺n覺 oku »

(k)Ubuntu ia32-libs k羹t羹phaneleri

Ubuntu’nun 13.04 s羹r羹m羹ne kadar belli uygulamalarda kullan覺lan 32bit kod k羹t羹phaneleri olan ia32-libs 13.10 s羹r羹m羹n羹n depolar覺ndan kald覺r覺ld覺. Bundan dolay覺 da google-earth, skype gibi 32bit ya da 64 g繹r羹n羹ml羹 32bit programlar覺n kurulumunda ve 癟al覺t覺r覺lmas覺na sebep olabiliyor. Neyse ki 癟繹z羹m羹 basit; bu k羹t羹phaneleri bar覺nd覺ran eski s羹r羹m羹n yaz覺l覺m kayna覺n覺 depoya eklemek. Devam覺n覺 oku »

Opera 12 Ubuntu video h覺zland覺rma problemi

Ubuntu 羹zerinde son Adobe Flash Player s羹r羹mlerinde uzun zamand覺r bir s覺k覺nt覺 var. Bu s覺k覺nt覺 Adobe’nin Linux i癟in 癟覺kard覺覺 son Flash s羹r羹m羹nde olmas覺 sebebi ile de bu sorun kal覺c覺 olarak kalacak idi. Ama bir ekilde 癟繹zebilen 癟繹zm羹, Firefox’ta u an bu sorun yok. Chrome ise dahii Flash ile bu soruna hi癟 bulamam覺t覺 zaten ki g羹ncelleme de almaya devam edecek herhalde. Devam覺n覺 oku »

Google Earth 6 adres arama sorunu

Linux 羹zerinde Google Earth 6 ile bir konum ararken adresi yaz覺p aramay覺 balatt覺ktan sonra “Ge癟ersiz HTTP istei!!!” hatas覺 al覺yorsan覺z sebebi libcurl.so.4 k羹t羹phane dosyas覺n覺n eski olmas覺d覺r. aresi var. Hemen u癟birimden ya da ite terminale girip iletim sisteminize g繹re aa覺daki komutu yazarak dosya y繹neticinizde tam yetkiye eriebilirsiniz:

Ubuntu i癟in: “sudo nautilus

Kubuntu i癟in: “sudo dolphin

Bu komutlar覺 yaz覺p Enter tuuna bas覺n ve root ifrenizi de girip s羹per kullan覺c覺 yetkilerinizi donanm覺 halde dosya gezginini a癟覺n. Bundan sonra da Bilgisayar sekmesine ya da “/” yani ana dizininize t覺klay覺p oradan u yolu takip edin: Devam覺n覺 oku »