Etiketli yaz覺lar: nokia

4G garipliinden sonra 5G de mi garip olacak?

3G mobil iletiim teknolojileri aras覺nda tam fonksiyonla hizmete girmi son iletiim teknolojisidir. 4G temelde veri aktar覺m覺 i癟in d羹羹n羹ld羹羹nden belli k覺s覺mlarda yetersiz kalm覺 ve sonradan eklemeler alm覺t覺r. 5G’de ise hen羹z ne olaca覺 ne yap覺laca覺 belli olmamakla birlikte bir 癟ok 羹reticinin farkl覺 frekans bantlar覺nda testler yapmas覺 ileri garipletirmez umar覺m. Devam覺n覺 oku »

Nokia WindowsPhone’cu olmu, Nokia N9 Sea Ray

Nokia, Microsoft ile anla覺p Windows Phone 羹r羹n羹n羹 cihazlar覺nda kullanmaya balayaca覺n覺 s繹ylemiti. 襤lk meyvelerden biri de ortaya 癟覺km覺. Biraz s覺zd覺r覺lm覺 falan dense de bilerek yap覺lm覺 san覺r覺m.

Devam覺n覺 oku »

Nokia’n覺n Symbian planlar覺

Hani Nokia Windows Phone iletim sistemine ge癟ecek, Symbian’覺n 繹nemi azalacak irkette deniyorduya, Symbian’la ilgili bir a癟覺klama da gelitiricilere a癟覺k mektupla gitmi. Devam覺n覺 oku »

Nokia WindowsPhone’lu olacak

Nokia uzun s羹redir cep telefonu tan覺m覺n覺n belki de tek kar覺l覺覺 olarak d羹羹n羹lse de, uzun vadede rakipleri kadar b羹y羹k at覺l覺mlar yapamamas覺 onu deiiklie zorlam覺 san覺r覺m. Uzun s羹redir Nokia’nin Microsoft ile anla覺p 羹r羹nlerinde Windows Mobile kullanaca覺 s繹yleniyordu. Bu Windows Mobile devrinde olmad覺 ama WindowsPhone devrinde olacak gibi g繹r羹n羹yor. Nokia ve Microsoft, Nokia cep telefonlar覺na WindowsPhone getirme konusunda anlam覺. Devam覺n覺 oku »

Windows Phone 7 Nokia

S繹ylenti diye bir kelime var, bir ey olacakm覺 ya da olmu dediimizde bir s繹ylenti oluturmu falan oluyoruz. Bir teknolojik s繹ylenti buldum ben de. Asl覺nda uzun zamand覺r olan bir eydi de bu, biraz daha salam kan覺t gelmi gibi olunca yine tekrarlanm覺. Nokia Windows Phone 7 telefon 羹retecekmi! Devam覺n覺 oku »

SIMFi ile WiFi Kablosuz A’dan A payla覺m覺

Cep telefonlar覺m覺z 羹zerinden A balant覺m覺z覺 bilgisayarla paylaarak bilgisayardan s繹rf yapmak cep telefonundan s繹rf yapmaktan imdilik daha keyifli ve rahat. B繹yle olunca da cep telefonundaki A balant覺m覺z覺 bilgisayarla paylaacak 癟繹z羹mlere y繹neliyoruz. Bunlar da genellikle telefonumuzla bilgisayar覺m覺z aras覺ndaki kablo, Bluetooth veya WiFi balant覺s覺 ile yap覺l覺yor. Bunlar i癟in de Bluetooth ya da WiFi 繹zelliini kullanabilmek i癟in programlar gerekebiliyor. SIMFi diye bir olay ise bu ihtiyac覺 ortadan kald覺r覺yor. Devam覺n覺 oku »

Nokia N95 ve LEGO robot Rubikin K羹p羹’n羹 癟繹z羹yor

Rubik k羹p羹 k羹p eklinde her taraf覺nda da d繹nebilen daha k羹癟羹k k羹plerin olduu ve bu k羹plerin kenarlar覺ndaki renklerin ayn覺 y羹zeye getirilmesi ile oluturulan bir k羹p ve oyunu. Hani al覺p elimize d繹nd羹rmeye balar覺z, 癟evir babam 癟evir en sonunda kafam覺z iyiyse k羹p羹n her y羹zeyinde tek renk vard覺r ve hi癟 bir renk dier bir rengin hakim olduu y羹zeye kar覺mam覺t覺r. Ben yan覺lm覺yorsam hi癟 bu k羹p羹 癟繹zememitim ama art覺k cep telefonlar覺 癟繹zebiliyor. Devam覺n覺 oku »

Nokia’dan aray羹z g羹ncelleme planlar覺

Nokia’n覺n Symbian platformunun arayz羹 eskilii ile eletiriliyordu. Nokia da bir yenilik yapmaya karar vermi. Devam覺n覺 oku »

WM cihazlarda kameran覺n g繹r羹nt羹 kalitesini y羹kseltmek

ou cep telefonunda y羹ksek 癟繹z羹n羹rl羹kle kameralar bulunsa da bunlarla ayn覺 癟繹z羹n羹rl羹kte fotoraf makineleri ile 癟ekilen fotoraflar覺 elde etmek pek m羹mk羹n deildir. 繹z羹n羹rl羹k olarak eit olsa da g繹r羹nt羹 tam olarak kar覺lat覺r覺ld覺覺nda sanki daha k羹癟羹k bir 癟繹z羹n羹rl羹kten y羹kseltilmi gibi g繹r羹nmektedir. rnein; daha 繹nceden kulland覺覺m Sony Ericsson K610i cihaz覺mda bu 癟ok belirgindi, fotoraflarda a覺r覺 piksellenme vard覺. Cihazda kullan覺lan kameran覺n kalitesinden baka depolama alan覺ndan tasarruf etme, bellekten tasarruf ve telefon belleine ilemci taraf覺ndan daha 癟abuk y羹klenebilmesi gibi ama癟lar bunda ciddi bir etkendir. Devam覺n覺 oku »

Sal覺k a癟覺s覺ndan cep telefonlar覺

G羹n羹m羹zde neredeyse herkes cebinde en az bir tane cep telefonu ta覺yor. Cep telefonlar覺n覺n gelien 繹zelliklerinden deil 羹lkemizde herkesin “Ayran覺 yok i癟meye, faytonla gider tuvalete.” hesab覺 kullanmasa da sahip olma veya ekonomik krizde hava atma hevesi nedeniyle bu aletlere pek merak覺 y羹z羹nden, daha bir uygulama bile y羹klemeden masa羹st羹 bilgisayar覺 paras覺na ald覺覺 telefonu eskimeden yenisini alanlar tan覺yorum. S繹zde ak覺ll覺 telefon ama akl覺n覺n en ufak bir zerresi bile kullan覺lmadan. Halbuki can dostu gibi ta覺d覺覺m覺z bu aletler asl覺nda kuyumuzu kaz覺yor. Devam覺n覺 oku »